Curs de Gps Personal

Un Curs a mida.

Sessió presencial de 3h a 4h

 • Funcionament del Gps,
 • Instal·lació de cartografía,
 • Creació d’Itineraris,

Afegeix assistència remota

 • Tutories On-line (inclosa)
 • Suport/Consultes (inclosa)
 • Assistència Remota (inclosa)

Et sembla bé?*

*(Desplaçament consultar)

[contact-form][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Desplaçament’ type=’radio’ options=’Barcelona,Manresa,Altres’/][contact-field label=’Comentari’ type=’textarea’/][/contact-form]

Curso de Gps Personal

Un Curso a medida.

Sesión presencial de 3h a 4h

 • Funcionamiento del Gps,
 • Instalación de cartografía,
 • Creación de Itinerarios,

Añade asistencia remota

 • Tutorias On-line (incluida)
 • Soporte/Consultas (incluidas)
 • Asistencia Remota (incluida)

¿Que te parece?*

*(Desplazamiento consultar)

[contact-form][contact-field label=’Nombre’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Teléfono’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correo electrónico’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Desplazamiento’ type=’radio’ options=’Barcelona,Manresa,Otros’/][contact-field label=’Comentario’ type=’textarea’/][/contact-form]