Orientacio Gps

NoseGps neix amb la voluntat i passió de compartir el coneixement del medi natural mitjançant la Orientació i navegació amb Gps.

La recepta de l’éxit, cuatre parts d’Orientación (NOSE) i tres de navegació (GPS). Dedicació, esforç i constancia.

No funcionen els mètodes només teòrics, el temps em dona la raó, molts dels meus alumnes venen d’altres cursos de Gps.

El meu métode: enfocat a la pràctica, buscant l’equilibri entre la teoría i la pràctica, basant-me en la meva experiencia com formador i usuari expert del Gps  i les seves tecnologíes.

La meva passió: Navegar en 4×4, a peu, Bici de muntanya

Aprofita i demana el teu Curs Personal de Gps: Vull un Curs de Gps